สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ197,397.55180,627.728.5 %4.05,564.16390.9793.0 %5.0
รวม 197,398 180,628 8.50 % 5,564 391 92.97 %