สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย145,136.80103,334.0028.8 %5.06,455.261,014.4484.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี13,596.4612,874.005.3 %2.52,015.942,053.67-1.9 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย12,727.6212,165.014.4 %2.01,912.881,107.2042.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท14,915.0917,460.01-17.1 %0.02,092.08190.0090.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,599.739,114.0021.4 %5.01,056.30356.2566.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต13,208.727,129.6046.0 %5.01,370.00522.5061.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี13,938.488,921.1836.0 %5.01,848.41283.5084.7 %5.0
รวม 225,123 170,998 24.04 % 16,751 5,528 67.00 %