สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม285,290.4444,799.1684.3 %5.04,826.26736.9784.7 %5.0
รวม 285,290 44,799 84.30 % 4,826 737 84.73 %