สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 943,420.948,151.0099.1 %5.06,692.88470.1393.0 %5.0
รวม 943,421 8,151 99.14 % 6,693 470 92.98 %