สรุปผลประเมิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 105,978.2336,439.9665.6 %5.05,589.171,213.9378.3 %5.0
รวม 105,978 36,440 65.62 % 5,589 1,214 78.28 %