สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 260,178.41109,000.0058.1 %5.08,234.331,622.5780.3 %5.0
รวม 260,178 109,000 58.11 % 8,234 1,623 80.30 %