สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน122,970.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,579.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.กรุงเทพ ฯ42,931.7628,913.0032.7 %5.01,083.65543.3349.9 %5.0
รวม 42,932 28,913 0.00 % 1,084 543 0.00 %