สรุปผลประเมิน กรมราชทัณฑ์ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 152,350.19101,266.0033.5 %5.06,311.43498.4992.1 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 26,199.1914,161.0045.9 %5.0565.56360.6436.2 %5.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 250,908.84147,261.0041.3 %5.0763.30338.3455.7 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 108,306.89114,515.00-5.7 %0.01,752.051,402.6819.9 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง120,962.457,289.0094.0 %5.01,923.51561.8570.8 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง110,938.1383,124.0025.1 %5.01,841.21394.6178.6 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม201,294.06418,035.00-107.7 %0.02,436.48534.0578.1 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร132,420.84106,320.0019.7 %5.02,774.512,434.9712.2 %5.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี88,875.2467,596.0023.9 %5.01,018.16471.8253.7 %5.0
รวม 1,192,256 1,059,567 11.13 % 19,386 6,997 63.90 %