สรุปผลประเมิน สำนักงานกิจการยุติธรรม เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 101,868.2930,488.1870.1 %5.04,882.54274.9394.4 %5.0
รวม 101,868 30,488 70.07 % 4,883 275 94.37 %