สรุปผลประเมิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 50,092.3937,837.0024.5 %5.05,707.982,431.3957.4 %5.0
รวม 50,092 37,837 24.47 % 5,708 2,431 57.40 %