สรุปผลประเมิน กรมการจัดหางาน เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน258,720.55255,898.951.1 %0.57,815.363,273.1958.1 %5.0
รวม 258,721 255,899 1.09 % 7,815 3,273 58.12 %