สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน274,624.09102,769.0062.6 %5.06,236.39123.5098.0 %5.0
รวม 274,624 102,769 62.58 % 6,236 124 98.02 %