สรุปผลประเมิน สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)875,274.81470,059.0046.3 %5.014,872.243,419.4377.0 %5.0
รวม 875,275 470,059 46.30 % 14,872 3,419 77.01 %