สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 114,036.84117,886.00-3.4 %0.05,026.370.90100.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,728.031,544.8385.6 %5.0509.0786.1983.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,391.58128.0097.6 %5.087.570.9598.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก9,472.8415,746.00-66.2 %0.0369.71108.0070.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,924.934,882.0150.8 %5.0965.3830.3196.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น16,595.576,328.7861.9 %5.0479.4089.8081.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม14,132.49759.0294.6 %5.0446.880.9599.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา19,570.173,991.5679.6 %5.0656.22231.9364.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,500.331,896.2377.7 %5.0294.1457.0080.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,480.692,944.0068.9 %5.0569.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่18,064.6911,625.0035.6 %5.02,337.72129.8894.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,072.221,216.0084.9 %5.01,172.611.0099.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,351.706,031.8854.8 %5.0462.1733.8292.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,054.824,782.0056.7 %5.0853.2035.5295.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน15,239.071,920.2087.4 %5.0977.4465.2693.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,484.3648,374.00-470.2 %0.01,252.61117.7890.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง19,514.1412,424.0036.3 %5.0768.32161.5679.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,662.541,941.0079.9 %5.0226.400.9599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร42,136.955,806.0086.2 %5.01,524.1385.5094.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี30,009.421.00100.0 %5.0939.200.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,975.192,342.0073.9 %5.0272.43171.0237.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช8,501.731.00100.0 %5.0718.620.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,108.393,088.0066.1 %5.0561.412.8599.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,600.782,827.0283.0 %5.0647.0119.0097.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,227.22433.0093.0 %5.092.7132.7664.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,802.986,588.0044.2 %5.01,987.75132.8093.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,852.752,608.0076.0 %5.0391.3758.5085.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง15,865.546,674.0057.9 %5.02,945.4187.5897.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี10,526.851,639.0084.4 %5.0282.549.0096.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,374.121,765.4285.7 %5.0393.2449.7987.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,469.341.00100.0 %5.0118.080.9599.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์17,886.755,542.0069.0 %5.02,615.74141.0094.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี13,032.953,540.0072.8 %5.0265.8244.9883.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,683.463,178.6072.8 %5.01,243.31311.2775.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย10,016.324,497.1855.1 %5.0428.3782.6880.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป13,581.9010,242.0024.6 %5.028,757.1728.5099.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,321.97462.0094.4 %5.0284.040.9599.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,393.314,280.0262.4 %5.02,288.4589.3096.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง14,374.987,573.6047.3 %5.0993.78213.0078.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก12,375.753,695.6070.1 %5.0869.30158.3881.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี9,837.131,087.7388.9 %5.0196.800.9599.5 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี11,353.7019,285.40-69.9 %0.0563.3185.5084.8 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา8,221.424,980.0039.4 %5.0455.2090.8780.0 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,813.265,796.0014.9 %5.05,319.750.95100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,227.902,099.2071.0 %5.0683.1758.3391.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,750.792,785.0064.1 %5.05,358.9939.0699.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,590.572,939.0047.4 %5.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,573.5949,530.00-166.7 %0.0696.4485.5087.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,769.924,458.6222.7 %5.0167.640.9599.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,665.619,696.00-11.9 %0.01,177.9461.8494.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,072.852,263.0068.0 %5.0738.3744.1194.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,985.263,532.0055.8 %5.01,152.5231.7197.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,729.101,712.6277.8 %5.0318.0941.2687.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,810.544,437.1143.2 %5.09,524.690.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,435.74900.0063.1 %5.056,559.3197.0299.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,951.251,000.0085.6 %5.0187.980.9599.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2,254.343,273.60-45.2 %0.018,648.81114.7699.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา3,139.582,128.0032.2 %5.01,990.2481.7095.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง1,865.002,244.00-20.3 %0.017,101.1729.0699.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม2,291.13997.0056.5 %5.019,178.5518.2599.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา1,917.952,720.00-41.8 %0.08,703.530.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,403.151,582.0275.3 %5.0347.731.0099.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,698.412,601.41-53.2 %0.034,565.3248.6399.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,424.221,840.1278.2 %5.01,252.4469.6194.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี2,429.283,340.00-37.5 %0.023,427.940.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่2,708.437,706.22-184.5 %0.0595.7853.1491.1 %5.0
รวม 786,316 466,139 40.72 % 274,992 3,932 98.57 %