สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม239,154.4136,000.0084.9 %5.015,531.97266.0098.3 %5.0
รวม 239,154 36,000 84.95 % 15,532 266 98.29 %