สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ206,831.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,574.07395.9294.0 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 6,574 396 93.98 %