สรุปผลประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ125,071.82125,000.000.1 %0.55,482.8681.0098.5 %5.0
รวม 125,072 125,000 0.06 % 5,483 81 98.52 %