สรุปผลประเมิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา94,643.5449,000.0048.2 %5.05,276.50177.5596.6 %5.0
รวม 94,644 49,000 48.23 % 5,277 178 96.63 %