สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)143,777.5529,469.0079.5 %5.05,661.08595.0689.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)107,149.6228,657.0073.3 %5.05,423.461,261.9576.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)770,505.6333,667.0095.6 %5.05,961.243,845.1435.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)107,410.6112,957.0087.9 %5.05,426.58543.5590.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)130,674.9029,841.8677.2 %5.06,230.761,662.5073.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)101,484.1320,693.0079.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)257,742.02240,379.676.7 %3.06,488.031,776.1072.6 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)111,978.7742,400.0062.1 %5.05,360.92810.8584.9 %5.0
รวม 1,730,723 438,065 0.00 % 40,552 10,495 0.00 %