สรุปผลประเมิน กรมอนามัย เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 243,146.59155,000.0036.3 %5.08,268.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง69,929.8043,000.0038.5 %5.0401.57486.36-21.1 %0.0
รวม 313,076 198,000 36.76 % 402 486 0.00 %