สรุปผลประเมิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 146,444.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,118.11213.7597.0 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 7,118 214 97.00 %