สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน110,224.1062,000.0043.8 %5.05,667.3455.5099.0 %5.0
รวม 110,224 62,000 43.75 % 5,667 56 99.02 %