สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์146,775.5997,141.9033.8 %5.06,652.24526.5292.1 %5.0
สำนักกษาปณ์52,886.7833,487.0036.7 %5.014,030.83704.3995.0 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,770.689,586.0011.0 %5.03,184.64152.1995.2 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา9,363.236,562.0029.9 %5.02,756.49170.5593.8 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน13,229.549,000.0032.0 %5.06,241.08195.0696.9 %5.0
รวม 233,026 155,777 33.15 % 32,865 1,749 94.68 %