สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ311,398.28205,496.0034.0 %5.07,208.782,208.6669.4 %5.0
รวม 311,398 205,496 34.01 % 7,209 2,209 69.36 %