สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ202,578.1495,165.0053.0 %5.05,923.72290.1895.1 %5.0
รวม 202,578 95,165 53.02 % 5,924 290 95.10 %