สรุปผลประเมิน กรมสรรพากร เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 407,331.75391,191.094.0 %2.012,302.12646.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89144.6497.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 219,627.0414,148.0027.9 %5.04,958.72209.0095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 336,625.317,850.8378.6 %5.05,934.09427.8192.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 110,129.7411,040.00-9.0 %0.02,957.052.8599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1020,204.5518,072.0010.6 %5.04,959.93150.0097.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1122,998.2018,019.2821.6 %5.03,149.43264.0091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1215,379.8613,652.6211.2 %5.02,986.29150.0095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1325,460.8616,234.1236.2 %5.03,380.5083.2597.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1422,827.0015,522.4332.0 %5.03,772.06184.0095.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 16,959.899,789.6242.3 %5.04,217.70188.0095.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,696.813,760.0070.4 %5.02,691.71114.0095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1712,285.99594.7495.2 %5.03,022.16144.1795.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1825,848.1321,000.0018.8 %5.02,950.18112.0096.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1923,834.8236,144.30-51.6 %0.03,763.20188.0095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 219,060.6515,662.8717.8 %5.03,487.423,599.74-3.2 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2017,055.9223,000.00-34.9 %0.03,348.14226.0093.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2122,949.5628,910.00-26.0 %0.05,305.32228.0095.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.04,369.54157.5896.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2319,529.0010,541.0046.0 %5.03,691.4584.4797.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2425,479.2211,711.8154.0 %5.04,766.42249.5094.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2526,731.1322,953.0014.1 %5.04,051.19144.7996.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2616,685.953,359.0079.9 %5.04,318.8938.0099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2725,095.3219,152.0023.7 %5.04,823.97342.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2832,421.1623,000.0029.1 %5.03,796.16127.5096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2915,097.6912,545.0016.9 %5.02,463.07125.8694.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 324,572.8814,615.9240.5 %5.06,857.53271.7596.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3017,236.3511,970.4030.6 %5.03,576.6795.0097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 427,085.2016,724.4938.3 %5.04,139.07114.0097.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 524,844.5715,604.8037.2 %5.03,852.0938.0099.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 633,380.9528,828.3913.6 %5.03,632.22388.4189.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 722,170.6115,157.0031.6 %5.04,263.90150.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 822,319.9018,497.0717.1 %5.03,465.26152.0095.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 918,002.2814,000.0022.2 %5.04,157.88151.0096.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 15,783.312,983.4448.4 %5.0425.7933.2592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 27,932.626,599.8416.8 %5.0390.0742.7589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน7,661.253,192.8458.3 %5.0435.7134.6192.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง6,230.272,496.8459.9 %5.0425.5172.8482.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,775.044,451.0034.3 %5.0493.12114.0076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0412.6192.0377.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน7,674.791,127.0085.3 %5.0416.2938.0090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,503.503,168.8451.3 %5.0369.16104.5071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,828.513,040.3647.8 %5.0324.6959.8581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,425.283,310.7039.0 %5.0406.0644.9788.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่6,101.943,207.0047.4 %5.0465.4038.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ7,561.157,124.565.8 %2.5530.7252.2590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,404.864,621.8437.6 %5.0469.0638.0091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน7,218.724,351.4439.7 %5.0511.2536.4892.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,720.691,793.0073.3 %5.0488.3941.8891.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค6,839.801,300.0081.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ8,268.727,721.446.6 %3.0375.9766.5082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา6,723.341,258.0081.3 %5.0447.1576.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด5,215.863,983.0023.6 %5.0432.0676.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 16,853.475,048.0026.3 %5.0386.921.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 27,024.466,091.0013.3 %5.0385.3252.9686.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 38,131.092,155.8473.5 %5.0463.0953.7588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,583.325,353.2037.6 %5.0492.4076.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,404.07821.4484.8 %5.0495.7159.0588.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 26,376.923,858.0039.5 %5.0682.57102.9684.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ2,826.17429.0084.8 %5.0477.9938.0092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 17,543.673,074.0059.3 %5.0339.0228.8591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.112.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0411.940.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง7,678.105,764.0024.9 %5.0319.4795.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0253.5343.6582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 24,924.252,622.8446.7 %5.0349.4848.6886.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ796.34164.0079.4 %5.0378.210.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี7,682.695,767.0024.9 %5.0471.2147.5089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0492.0042.8391.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 16,629.723,301.0050.2 %5.0350.1155.1084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 2906.2435.8496.0 %5.0330.880.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0446.0914.2596.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง5,127.696,682.84-30.3 %0.0311.4995.0069.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,387.931,838.0071.2 %5.0418.3598.0376.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0442.6476.0082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,962.344,789.0039.9 %5.0469.2468.3485.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง6,825.974,138.0039.4 %5.0363.4338.0089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,652.792,116.0062.6 %5.0366.120.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,105.303,983.8443.9 %5.0487.8238.0092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม7,306.403,200.0056.2 %5.0459.922.8599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก5,603.753,615.0035.5 %5.0422.7195.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0507.812.8599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 18,360.453,814.0054.4 %5.0430.9128.5093.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 210,394.627,398.8428.8 %5.0294.7038.0087.1 %5.0
รวม 1,355,886 1,035,044 23.66 % 166,874 12,100 92.75 %