สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 103,924.6816,335.9784.3 %5.05,364.0583.1198.5 %5.0
รวม 103,925 16,336 84.28 % 5,364 83 98.45 %