สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ130,017.7893,173.8628.3 %5.05,467.23410.8592.5 %5.0
รวม 130,018 93,174 28.34 % 5,467 411 92.49 %