สรุปผลประเมิน กรมสรรพสามิต เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต211,707.73364,000.00-71.9 %0.08,343.764,905.9541.2 %5.0
รวม 211,708 364,000 -71.94 % 8,344 4,906 41.20 %