สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ325,576.50428,000.00-31.5 %0.012,517.86641.7594.9 %5.0
รวม 325,577 428,000 -31.46 % 12,518 642 94.87 %