สรุปผลประเมิน กรมพลศึกษา เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา424,811.81390,842.008.0 %4.05,579.79225.7596.0 %5.0
รวม 424,812 390,842 8.00 % 5,580 226 95.95 %