สรุปผลประเมิน กรมการข้าว เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว171,572.7292,786.0045.9 %5.06,080.061,398.4877.0 %5.0
รวม 171,573 92,786 45.92 % 6,080 1,398 77.00 %