สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ153,418.72159,600.00-4.0 %0.05,279.63704.0286.7 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,073.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ373.13ประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,187.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0778.59206.1573.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,314.041,000.0069.8 %5.08,121.33285.0096.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์3,117.391,450.0053.5 %5.0493.54360.5926.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,695.621,842.2082.8 %5.0802.2895.7488.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,278.10424.2090.1 %5.01,150.38125.0089.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,784.173,588.005.2 %2.5859.67887.78-3.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,315.981,906.0042.5 %5.0729.40247.3866.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,396.361,847.0045.6 %5.0417.17131.1268.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,910.412,591.6011.0 %5.0473.40253.0946.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,059.872,679.0012.4 %5.0492.43194.7060.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,283.012,723.0062.6 %5.0749.16238.5768.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,852.352,867.00-0.5 %0.0620.97349.8643.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,229.163,943.00-22.1 %0.0763.75176.1676.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,748.192,536.0046.6 %5.0963.10127.6586.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,167.361,990.0052.2 %5.0749.79279.0262.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร2,939.582,718.007.5 %3.5643.55113.9282.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก993.933,936.82-296.1 %0.01,085.59244.1777.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,400.081,142.9066.4 %5.0915.53292.2568.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 3,508.071,789.0049.0 %5.0586.22203.6365.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก3,032.643,651.00-20.4 %0.0414.83236.0043.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา3,074.921,440.0053.2 %5.0872.78543.0037.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,985.192,177.5427.1 %5.0704.21266.0062.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,436.162,614.0023.9 %5.0713.40257.7763.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,839.961,170.0058.8 %5.0460.43199.5056.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,651.163,886.00-6.4 %0.0771.89273.5064.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล3,437.404,705.84-36.9 %0.0761.88306.7559.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,811.032,955.0022.5 %5.0820.33110.3786.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,554.123,350.0026.4 %5.0596.99452.6724.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,211.093,079.994.1 %2.02,399.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,569.415,152.00-44.3 %0.0842.04469.4544.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,026.593,094.00-201.4 %0.0645.61320.3850.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์1,084.913,833.30-253.3 %0.0524.58158.3769.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์16,684.324,756.4571.5 %5.0761.16728.104.3 %2.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส3,023.371,976.0034.6 %5.0597.15166.2572.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,336.561,016.0069.5 %5.0994.02570.0042.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,992.063,398.04-13.6 %0.0498.20552.30-10.9 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี1,132.012,500.00-120.8 %0.0951.77475.0050.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,000.862,428.1019.1 %5.0756.66354.4653.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,448.573,805.1430.2 %5.01,821.45676.4062.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,234.226,771.966.4 %3.02,404.45382.5084.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,608.542,942.0018.5 %5.0977.31521.7246.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,083.954,124.84-1.0 %0.01,120.18687.8138.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,546.60923.0074.0 %5.0901.81399.4655.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,369.452,862.00-109.0 %0.0765.240.9599.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,042.201,453.0452.2 %5.0587.1127.6195.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,929.422,347.2019.9 %5.0686.30259.3362.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่79,976.532,294.0097.1 %5.030,754.25315.5999.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,147.061,230.0070.3 %5.01,635.351,087.7633.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,416.452,566.7624.9 %5.0469.80563.43-19.9 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,387.893,120.007.9 %3.51,098.34408.5062.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,050.23915.0070.0 %5.0434.41145.5866.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,877.3710,013.0027.8 %5.01,919.38216.8588.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี26,743.8219,477.4427.2 %5.01,488.09343.5376.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,490.0811,597.9220.0 %5.01,643.68215.2086.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี18,638.4615,614.0016.2 %5.0928.47151.7383.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,839.4017,903.71-6.3 %0.03,341.53284.5091.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,763.3621,614.00-69.3 %0.01,928.53339.3982.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,265.768,269.00-0.0 %0.02,577.87650.8074.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช18,204.4616,036.4011.9 %5.03,063.46229.7392.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 18,264.7115,660.0114.3 %5.02,679.87641.5076.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน9,028.299,789.40-8.4 %0.03,536.46225.6093.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,114.6517,246.2218.3 %5.01,425.26384.1173.0 %5.0
รวม 597,768 456,333 23.66 % 107,552 21,115 80.37 %