สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว96,228.3150,991.5047.0 %5.05,357.80723.7786.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 4,678.087,684.43-64.3 %0.02,838.38374.1386.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน3,394.127,848.83-131.2 %0.01,579.08184.9188.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี2,956.4140,838.87-1,281.4 %0.01,918.31160.5591.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี3,941.997,596.00-92.7 %0.0759.99296.4261.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ5,525.739,853.00-78.3 %0.02,474.71880.0064.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา4,489.766,629.10-47.6 %0.02,497.71449.3082.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง37,497.4614,828.7060.5 %5.02,640.23919.5065.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา5,651.269,537.95-68.8 %0.02,383.36137.0494.3 %5.0
รวม 164,363 155,808 5.20 % 22,450 4,126 81.62 %