สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์169,243.7894,298.0044.3 %5.06,439.621,063.9283.5 %5.0
รวม 169,244 94,298 44.28 % 6,440 1,064 83.48 %