สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)296,369.78476,097.00-60.6 %0.017,429.861,283.3592.6 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด207,371.30200,693.003.2 %1.581,474.7762,363.1523.5 %5.0
รวม 503,741 676,790 -34.35 % 98,905 63,647 35.65 %