สรุปผลประเมิน กรมประมง เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง305,354.47374,698.00-22.7 %0.010,848.222,353.7378.3 %5.0
รวม 305,354 374,698 -22.71 % 10,848 2,354 78.30 %