สรุปผลประเมิน กรมวิชาการเกษตร เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร464,971.8838,514.0091.7 %5.019,709.20599.4797.0 %5.0
รวม 464,972 38,514 91.72 % 19,709 599 96.96 %