สรุปผลประเมิน กรมกิจการผู้สูงอายุ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ97,865.7329,516.3069.8 %5.04,735.59388.6791.8 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี1,299.926,456.00-396.6 %0.01,828.28207.9088.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์3,522.646,960.60-97.6 %0.02,244.06105.0395.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง6,361.508,705.00-36.8 %0.02,521.81375.5385.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแคไม่ครบ40,093.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ291.75ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น935.152,990.15-219.8 %0.02,255.87101.4095.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม4,180.5714,848.00-255.2 %0.01,919.66510.1973.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี7,946.666,859.2913.7 %5.01,298.70217.2783.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา9,576.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,917.60382.0086.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา5,740.269,467.73-64.9 %0.01,567.7893.5094.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)21,758.149,142.0058.0 %5.03,462.98103.1897.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี13,994.3615,239.11-8.9 %0.02,062.34340.4583.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต17,721.915,809.0067.2 %5.01,441.79343.5776.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 54,435.0617,579.2067.7 %5.02,331.59336.7885.6 %5.0
รวม 235,762 133,572 43.34 % 30,588 3,505 88.54 %