สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน130,338.6758,440.0055.2 %5.05,804.91795.2986.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,483.546,938.00-179.4 %0.0917.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่793.292,400.00-202.5 %0.01,490.75349.7976.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,231.763,880.00-215.0 %0.03,003.31298.2990.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,340.292,675.10-99.6 %0.02,011.79568.7571.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 948.473,618.00-281.5 %0.02,249.64484.2578.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี715.361,760.00-146.0 %0.01,719.06495.8371.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,218.965,778.93-374.1 %0.01,842.29409.0277.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,493.323,135.90-110.0 %0.01,101.93427.2761.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,153.713,527.57-205.8 %0.02,438.72467.4180.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,213.512,756.40-127.1 %0.01,697.11213.6587.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,381.502,180.40-57.8 %0.02,521.60542.0678.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,238.772,893.50-133.6 %0.03,128.67339.6389.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,082.231,606.00-48.4 %0.01,530.56407.0573.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด697.211,441.80-106.8 %0.01,158.39156.1386.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,479.842,823.00-90.8 %0.02,767.03422.6684.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,352.791,508.00-11.5 %0.01,048.23408.0161.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,837.263,680.00-100.3 %0.03,107.84272.5091.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,209.222,391.00-97.7 %0.02,163.86398.6381.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,165.3516,105.84-1,282.1 %0.02,135.4510,564.00-394.7 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,607.8410,759.98-569.2 %0.0672.35163.4575.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,084.571,816.50-67.5 %0.01,469.66354.5675.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,217.752,995.00-145.9 %0.01,434.84292.0479.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,507.123,386.40-124.7 %0.01,176.54346.4370.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ1,160.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ746.38ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ1,431.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ172.75ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,402.993,634.39-159.0 %0.0980.89381.7761.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,078.002,974.05-175.9 %0.01,286.94302.7476.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,152.673,036.90-163.5 %0.01,763.05334.0581.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,108.993,411.00-207.6 %0.01,287.12307.3076.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร937.052,284.00-143.7 %0.01,478.93372.3874.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,071.403,055.00-185.1 %0.02,248.21693.3069.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี918.724,072.00-343.2 %0.01,714.11272.6384.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,170.272,971.00-153.9 %0.02,431.38347.7085.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่967.893,025.60-212.6 %0.01,760.18244.2886.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต986.593,168.00-221.1 %0.0538.67265.7950.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม936.022,616.00-179.5 %0.01,583.55260.8083.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน905.362,035.08-124.8 %0.02,427.81474.1480.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,032.821,207.50-16.9 %0.01,412.00290.6579.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา903.412,915.40-222.7 %0.01,462.77140.6090.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,944.383,710.00-90.8 %0.02,100.58343.5783.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง922.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,297.12214.2083.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี849.562,177.50-156.3 %0.01,692.97325.3480.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี997.963,480.00-248.7 %0.01,709.77470.5272.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางไม่ครบ4,465.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,582.763,517.99-122.3 %0.01,494.94107.5192.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย987.922,263.00-129.1 %0.02,320.97225.9490.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,073.983,338.50-210.9 %0.02,036.57216.5589.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนครไม่ครบ2,943.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ229.04ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,749.064,189.00-139.5 %0.01,906.37544.0771.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล7,843.594,212.0046.3 %5.01,195.13464.1961.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ275.32ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม851.112,646.30-210.9 %0.0470.91132.7171.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว954.092,078.61-117.9 %0.01,837.99144.2092.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,136.463,290.00-189.5 %0.01,311.64199.5084.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี875.122,663.70-204.4 %0.0643.17179.4772.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยไม่ครบ2,519.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ149.72ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี703.769.1598.7 %5.01,576.18197.0387.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,295.053,347.10-158.5 %0.02,470.83635.7874.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,129.381,463.00-29.5 %0.01,951.98830.8457.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,290.564,381.92-239.5 %0.01,209.76608.6049.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,170.372,550.90-118.0 %0.01,234.35423.1865.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,734.394,972.03-186.7 %0.02,347.86463.7880.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์1,059.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,986.51484.3975.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี761.072,025.41-166.1 %0.01,860.19371.0680.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,539.841,141.6025.9 %5.02,721.40306.1988.7 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,178.046,331.15-99.2 %0.02,079.09398.7580.8 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,943.477,766.28-163.8 %0.02,747.26719.5473.8 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง7,817.1318,109.00-131.7 %0.01,455.25546.7262.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,165.926,783.00-213.2 %0.01,867.22133.3592.9 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,667.8711,366.00-326.0 %0.02,458.90292.2988.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,280.403,432.0019.8 %5.02,504.99237.6590.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,839.754,983.00-170.9 %0.01,229.91257.1079.1 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,141.576,178.00-49.2 %0.0720.00125.9382.5 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร2,875.469,663.52-236.1 %0.01,212.83228.4681.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส3,302.135,625.18-70.4 %0.01,525.08211.0086.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ไม่ครบ12,161.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ206.67ประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,100.7616,036.00-162.9 %0.01,953.71425.7078.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด9,611.1311,788.00-22.6 %0.0824.39474.4642.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาไม่ครบ7,170.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,674.7011,635.21-74.3 %0.02,280.49253.5088.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,779.959,693.80-102.8 %0.01,293.26587.2554.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,292.896,263.30-90.2 %0.01,523.73211.8586.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,357.3515,129.96-81.0 %0.02,460.38429.5082.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ6,530.159,075.00-39.0 %0.0979.95132.3386.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์7,546.8611,017.46-46.0 %0.03,333.02474.0285.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา10,848.1415,980.67-47.3 %0.02,126.84217.4089.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,797.2210,034.97-47.6 %0.01,099.39224.0879.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,656.9428,083.00-121.9 %0.01,113.14159.9185.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,805.818,389.404.7 %2.01,691.79275.5083.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี10,652.6916,253.92-52.6 %0.02,570.97443.1282.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต12,178.2226,505.24-117.6 %0.01,456.70294.3579.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด14,449.7918,616.00-28.8 %0.01,069.62130.5287.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท12,785.1028,175.00-120.4 %0.01,003.51277.5872.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช7,673.0216,676.56-117.3 %0.01,305.54164.0387.4 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,748.8911,188.28-539.7 %0.0583.51407.8430.1 %5.0
รวม 391,536 597,140 0.00 % 153,898 40,487 73.69 %