สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 140,121.1789,605.0036.1 %5.06,811.70411.4394.0 %5.0
รวม 140,121 89,605 36.05 % 6,812 411 93.96 %