สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ113,912.7862,659.0045.0 %5.06,205.121,655.9773.3 %5.0
รวม 113,913 62,659 44.99 % 6,205 1,656 73.31 %