สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม165,667.20116,901.0029.4 %5.06,295.80541.9691.4 %5.0
รวม 165,667 116,901 29.44 % 6,296 542 91.39 %