สรุปผลประเมิน กรมเจ้าท่า เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า125,026.4497,600.0021.9 %5.08,024.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 125,026 97,600 21.94 % 0 0 0.00 %