สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางบก เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 573,884.25429,797.0025.1 %5.010,457.397,205.1631.1 %5.0
รวม 573,884 429,797 25.11 % 10,457 7,205 31.10 %