สรุปผลประเมิน กรมทางหลวง เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง500,473.78470,025.006.1 %3.016,254.2312,191.3025.0 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)15,329.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,310.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 500,474 470,025 0.00 % 16,254 12,191 0.00 %