สรุปผลประเมิน กรมทางหลวงชนบท เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท270,955.22258,319.004.7 %2.09,234.865,190.2643.8 %5.0
รวม 270,955 258,319 4.66 % 9,235 5,190 43.80 %