สรุปผลประเมิน กรมประชาสัมพันธ์ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์470,366.19294,948.0037.3 %5.06,477.141,202.0581.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย277,185.50254,000.008.4 %4.01,313.411,694.66-29.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา7,563.932,380.0068.5 %5.025.8347.50-83.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย284,960.63252,000.0011.6 %5.01,642.20858.6147.7 %5.0
สำนักข่าว18,056.7947,000.00-160.3 %0.05,632.56131,706.11-2,238.3 %0.0
รวม 1,058,133 850,328 19.64 % 15,091 135,509 -797.94 %