สรุปผลประเมิน กรมป่าไม้ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 303,450.50184,813.0039.1 %5.012,364.6610,806.0612.6 %5.0
รวม 303,451 184,813 39.10 % 12,365 10,806 12.61 %