สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม149,911.4284,672.2843.5 %5.05,986.264,445.3625.7 %5.0
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี72,394.0955,467.4823.4 %5.01,993.161,266.1636.5 %5.0
รวม 222,306 140,140 36.96 % 7,979 5,712 28.42 %